Page 53 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br.: 16 (108) - Prosinac 2008.
46
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
52
M
alo turističko mjesto Lu-
kovo Šugarje smješteno je
15 kilometara južno od
Karlobaga, i kao u većini malih
mjesta na ovom dijelu Jadrana i u
njemu kao da je vrijeme stalo.
Ovomirnomjestašce spominje se kao
naselje već u srednjem vijeku, ali je u
XVI I . s tol jeću opus tošeno u
navalama Turaka. U tako opustošen
kraj, naseljavaju se Bunjevci, i
ponovno se vraća život na ove
prostore. Bavili su se ribarenjem i
stočarstvom. Bio je to snažan narod,
koji se nije pokolebao škrtoj zemlji i
ćutljivu moru. Zimi su ostajali bliže
moru, dok su ljeti, za vrijeme suša, sa
stokom selili u planinu u potrazi za
vodom. Neki su nastavili i put Like,
tako da većinu prezimena sa ovog
LUKOVO ŠUGARJE
područja (Devčić, Rudelić, Barić,
Šarić, Milković, Pezelj, Pavičić,
Došen i dr.) danas nalazimo i u Lici.
Lukovo dobija ime
po crkvi Sv. Luke
s a g r a đ e n o j
1772.g. na čijim
temeljima je 1842.
godine sagrađena
današnja crkva.
Ž u p a L u k o v o
Šu g a r j e u s p o -
s t a v l j e n a j e
1807.godine te je
lani proslavljena
200. obl jetnica
uspostave župe.
Vrijedan narod,
malim brodovima
– bracerama prevozio je pijesak za
izgradnju ceste, a na otoke drva sa
Velebita koja su mijenjali za vino, sol
i sve ono čime su otoci obilovali.
Kako nije bilo cesta, po brašno i
ostale namirnice pješice su išli preko
Velebita uGospić i natrag.
Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije u
uvali „Porat“ smješteni su bili
„financi“ koji su služili poput carine
da bi spriječili nezakonit provoz robe
prema Lici.
U to vrijeme u svakom naselju radile
su se državne šterne ne bi li se
zadržalo stanovništvo i zaustavilo
raseljavanje iz ovog surovog kraja.
Bavili su se stočarstvom, ribarenjem i
Općina Karlobag
Cestarska kuća
Crkva sv. Luke